• ban2

 • ban1

Ny røntgen ved Spesialistpoliklinikk Fosen

Før sommeren ble det installert ny røntgenlab ved Spesialistpoliklinikken Fosen. Tilbudet er en desentralisert røntgentjeneste tilhørende St. Olavs Hospital HF. Fra og med mandag 4. juli vil det være normal drift. Det vil være tilbud om røntgen hver mandag og torsdag samt annenhver tirsdag.

Her får radiograf Lillian Onsøien opplæring av June-Cathrine Berge, applikasjonsspesialist ved Decotron […]

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som […]

Helseplattformen blir nasjonal pilot!

Programmet Helseplattformen – felles pasientjournal for sykehus og kommuner – som i utgangspunktet har vært et midt-norsk prosjekt, er nå innvilget status som nasjonal pilot.
Vi viser for øvrig til pressemeldingen som dere finner nedenfor.
Regjeringens pressemelding om Helseplattformen som nasjonal pilot
Protokoll fra foretaktmøte i Helse Midt-Norge

 • mor og barn
  Permalink Gallery

  Informasjon vedrørende Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen sommeren 2016

Informasjon vedrørende Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen sommeren 2016

På grunn av ferieavvikling sommeren 2016 vil det være døgn uten jordmor i vakt (Følge- og beredskapstjeneste) i kommunene Rissa, Roan, Åfjord, Ørland og Bjugn. Oversikt over hvilke døgn dette gjelder finner dere her.

Denne informasjonen skal være gitt til alle aktuelle gravide i Fosen kommunene.  Informasjonen finnes også på de aktuelle kommunenes hjemmeside samt […]

 • gravid
  Permalink Gallery

  Informasjon om følge- og beredskapstjenesten for jordmor i Ørland og Bjugn.

Informasjon om følge- og beredskapstjenesten for jordmor i Ørland og Bjugn.

Ørland og Bjugn kommuner deltar i følge og beredskapsordning jordmor Fosen. Som et resultat av redusert jordmor ressurs vil følgende endringer være gjeldende fra 4.1.2016:
Gravide som har behov for følge- og beredskapstjeneste
skal fortsatt ringe vakttelefon 480 61 100.
Ved besatt vakt av jordmor i dette distriktet vil vedkommende besvare telefonen. I perioder hvor det ikke […]

Ny Audiograf ved spesialistpoliklinikken.

Audiograf Marthe Stormo
Audiograf har ansvar for utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer
Marthe er født og oppvokst i Sørfjorden i Rissa kommune. Marthe ble ferdig utdannet audiograf i 2013. Hun har arbeidet to år ved høresentralen på Førde sentralsjukehus, før hun startet på Fosen spesialist poliklinikk i august 2015.
For å få time hos audiograf første gang kreves […]

Viktig besøk av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF

Onsdag 26. august fikk Fosen Helse IKS/Fosen DMS besøk av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF. Det regionale helseforetaket har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midtnorske fylkene, og setter som sådan viktige rammebetingelser for Fosen Helse IKS. Vi hadde invitert nytilsatt administrerende direktør Stig Slørdahl, direktør for helsefag, forskning og utdanning Kjell […]

Nytilsatt prosjektleder i Fosen Helse IKS/Fosen DMS

Malin Noem Ravn er nytilsatt prosjektleder for FOU-virksomhet ved Fosen Helse IKS. Hun vil blant annet jobbe med oppfølging av eksisterende prosjekter og utvikling av nye prosjekter i samarbeid med interne medarbeidere og eksterne forskningsmiljøer. Malin er dr.polit. i sosialantropologi fra NTNU, og har jobbet som førsteamanuensis og eksternfinansiert forsker ved Institutt for tverrfaglige […]

Friluftsdag ved Gjølgavannet.

Ta med bestemor, onkel, storebror og lillesøster til Gjølga 6. september!
Gjølga har i flere år vært arena for et arrangement under Friluftslivets uke, og det planlegges et liknende arrangement også i 2015. Det blir fiske, casting, natursti, bålmat, orientering, kajakkpadling, naturveiledning og veldig god stemning. Man kan få tips til hvordan man kan lage […]

Flere nyheter