• ban2

  • ban1

Fosen DMS på St. Olavs Snapchat

Denne uka kan du følge livet på Fosen DMS via St. Olavs Hospitals Snapchat-funksjon. Det vil bli lagt ut bilder fra avdelingen for å vise hvordan avdelingen ser ut, hvordan vi jobber og hvem som jobber der.

For å få tilgang til dette må du laste ned den Snapchat-applikasjonen på din telefon, og legge til […]

Utredning av et lærings- og mestringstilbud på Fosen

Mye spennende foregår i organisasjonen Fosen Helse IKS for tiden! Fredag 16. september hadde vi besøk av Borghild Lomundal og Siv Hege Forbord fra Lærings- og

mestringssenteret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital, Jorunn Lervik fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og John Tore Vik fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Temaet for dagen var å diskutere oppstarten […]

Besøk fra Ungarn og SINTEF

Onsdag 14. september fikk Fosen Helse IKS/Fosen DMS og Åfjord Helsetun besøk fra Ungarn. Besøket var del av det EØS-finansierte prosjektet “Kapasitetsskapende tiltak for å bedre eldreomsorgens potensial i de landlige områdene av Morahalom” og var arrangert av SINTEF. Prosjektet har som mål å etablere et nytt offentlig helsebygg i Morahalom, Ungarn, der man […]

Barnelegetilbud ved Spesialistpoliklinikk Fosen

1. september ble det etablert en nytt tilbud ved Spesialistpoliklinikken Fosen. 1 dag hver uke vil Siv Lindia Ledsaak, spesialist i barnesykdommer, være tilstede i Spesialistpoliklinikken Fosen, er et desentralisert tilbud underlagt St. Olavs Hospital HF. For konsultasjon kreves henvisning fra fastlege. Alle legekontor og helsestasjoner er orientert om tilbudet.

 

Doktorgadsdisputas

Ellen Anna Andreassen Jaatun disputerte 8. september med sin doktorgradavhandling i medisin ved St. Olavs Hopsital HF. Ellen Anna er spesialist i

øre, nese og hals sykdommer. Hun er ansatt ved St. Olavs Hospital HF og jobber en dag hver uke ved spesialistpoliklinikk Fosen på Brekstad. Avhandlingen «User-centered development of a computerized pain body map» […]

Ny røntgen ved Spesialistpoliklinikk Fosen

Før sommeren ble det installert ny røntgenlab ved Spesialistpoliklinikken Fosen. Tilbudet er en desentralisert røntgentjeneste tilhørende St. Olavs Hospital HF. Fra og med mandag 4. juli vil det være normal drift. Det vil være tilbud om røntgen hver mandag og torsdag samt annenhver tirsdag.

Her får radiograf Lillian Onsøien opplæring av June-Cathrine Berge, applikasjonsspesialist ved Decotron […]

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som […]

Helseplattformen blir nasjonal pilot!

Programmet Helseplattformen – felles pasientjournal for sykehus og kommuner – som i utgangspunktet har vært et midt-norsk prosjekt, er nå innvilget status som nasjonal pilot.
Vi viser for øvrig til pressemeldingen som dere finner nedenfor.
Regjeringens pressemelding om Helseplattformen som nasjonal pilot
Protokoll fra foretaktmøte i Helse Midt-Norge

  • mor og barn
    Permalink Gallery

    Informasjon vedrørende Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen sommeren 2016

Informasjon vedrørende Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen sommeren 2016

På grunn av ferieavvikling sommeren 2016 vil det være døgn uten jordmor i vakt (Følge- og beredskapstjeneste) i kommunene Rissa, Roan, Åfjord, Ørland og Bjugn. Oversikt over hvilke døgn dette gjelder finner dere her.

Denne informasjonen skal være gitt til alle aktuelle gravide i Fosen kommunene.  Informasjonen finnes også på de aktuelle kommunenes hjemmeside samt […]

Flere nyheter