Månedens ansattportrett

Vi fortsetter med å vise bredden av de dyktige ansatte som jobber i de ulike tjenestene underlagt Fosen Helse. Bli kjent med Marianne!

Navn

Marianne Dalehamn

Jobber som
Sykepleier ved spesialistpoliklinikken, Fosen DMS

Hva går jobben din ut på?
Jobben går ut på å ha sykepleie konsultasjoner ved spesialist poliklinikken, samt å assistere overleger ved konsultasjoner. Videre er en viktig del av jobben som fagsykepleier ved poliklinikken å jobbe med tjenesteutvikling, og det å skape et godt og variert tilbud med høy faglig kvalitet. Spesialistpoliklinikken er et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud underlagt St. Olavs hospital, det vil si at tilbudet som blir gitt her på Brekstad skal være helt likt som tilbudet som blir gitt ved St. Olavs hospital. Som fagsykepleier er det videre viktig å være et knutepunkt mellom sykehuset og Fosen Helse IKS.

Hva er det beste med jobben din?
Det er at det er så variert, og siden spesialistpoliklinikken har mange forskjellige fagområder blir det interessante og spennende arbeidsoppgaver og dager. Som sykepleier på poliklinikken får man gjøre mye forskjellig prosedyrer, og man får i stor grad jobbet selvstendig og med stor grad av medvirkning. Noe av det beste er videre at man jobber nært opp mot St. Olavs hospital, med likeverdig tilbud om kurs, fagdager og hospitering.

Hva ønsker du å belyse med sykepleieyrket, som noen kanskje ikke vet?
Hvor variert arbeid det er, med mange forskjellige arbeidsoppgaver, for eksempel det å kunne arbeide på dagtid med poliklinisk arbeid.

Hva er det beste med å bo og jobbe på Fosen?
Det er at det er så godt tilbud for hele familien, både med et godt og variert tilbud med kultur- og fritidsaktiviteter, og med mange turløyper. Det legges til rette for barn- og ungdom.