Veteranplan Fosen

I forbindelse med veterandagen den 8. mai minner vi om at Fosen-kommunene har utarbeidet en felles veteranplan.  Klikk på lenken nedenfor for mer informasjon.

Veteranplan for Fosen – revidert april 2018 – siste utgave