Veteranplan for Fosen er godkjent

Veteranplan for Fosen er nå vedtatt i Fosen interkommunalt politisk råd.

Planen er et viktig arbeidsdokument for kommunene på Fosen, da om lag 3 prosent av innbyggerne på Fosen er veteraner. Det er et høyt antall sammenlignet med andre kommuner og regioner. Legger man til familiemedlemmer og andre som har nær relasjon til veteraner, er tallet betydelig. Veteranplanen har fokus på annerkjennelse av veteraners innsats i internasjonal tjeneste, samt ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier.

Planen kan leses her.