Stipendstilling for sykepleiestudenter. Søknadsfrist 18. mai.

Kommunene på Fosen fortsetter sin satsing på felles strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere på Fosen. I strategiperioden for Fosen helse IKS 2020 – 2024, har Fosen helse som mål å sørge for godt kvalifisert helsepersonell på Fosen, samt å sikre gode helsetjenester og god folkehelse. Ett av fokusområdene for å nå dette målet er å rekruttere, beholde og utvikle personell. Klikk her for mer informasjon