Revidert avtale mellom St. Olavs hospital og Fosen helse IKS angående bruk av sengeposten ved Fosen DMS er godkjent

Kommunene på Fosen gjennomførte årlig dialogmøte med St. Olavs hospital og Fosen helse IKS tirsdag 17. oktober. I møte ble revidert avtale for Fosen DMS signert av viseadministrerende direktør ved St Olavs hospital og daglig leder i Fosen helse IKS. Avtalen er politisk behandlet i kommunestyrene i Indre Fosen, Ørland og Åfjord i løpet av høsten. Dette er en avtale som styrker tilbudet ved Fosen DMS og skal sikre en effektiv og robust tjeneste. 

Viseadministrerende direktør ved St Olavs hospital, Tom Christian Martinsen og daglig leder i
Fosen helse IKS Eirik Antonsen.