Rekruttering av sykepleiere – stipendavtaler med studenter

 

For å sikre framtidig gode helse- og omsorgstjenester, er det viktig at kommunene legger til rette for god rekruttering. Nasjonalt varsles det om at vi går mot en underdekning av både sykepleiere og helsefagarbeidere. Bent Høie uttalte blant annet 9. mai 2019: – Sykepleier­mangelen haster mest.

Kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord satser på felles strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere på Fosen. Ett av tiltakene er opprettelse av stipendstillinger for sykepleierstudenter i samarbeid med Fosen helse IKS, som finansierer stipendene.

Det var 10 studenter som meldte sin interesse for de utlyste 6 stipendstillingene.

Hver kommune har inngått stipendavtaler med hver sine studenter:
Indre Fosen kommune:  2 studenter
Åfjord kommune:            2 studenter
Ørland kommune avventer litt enda.

Dersom kommunene lykkes med dette tiltaket, vil Fosen helse IKS gå ut med samme tilbud også neste år.