Plan for systematisk ernæringsarbeid Fosen 2024-2028 er nå tilgjengelig for ansatte i kommunale omsorgstjenester i Fosen-regionen

Plan for systematisk ernæringsarbeid Fosen er et verktøy for ansatte i kommunale omsorgstjenester i Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune. Hensikten med planen er å bidra til mer systematisk ernæringsarbeid i Fosen-regionen, slik at ernæringsutfordringer hos eldre kan identifiseres tidlig.

Iverksetting av individuelle ernæringstiltak vil bidra til flere funksjonsfriske eldre, og en bærekraftig kommunal helseomsorg i årene som kommer. Ernæringsplanen er et resultat av interkommunalt samarbeid hvor fagpersoner fra Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner, samt Fosen helse IKS har bidratt med innspill og erfaringer.

Planen kan leses i sin helhet her: Plan for systematisk ernæringsarbeid på Fosen