Helseveiledningstjeneste i alle Fosen-kommuner.

Helseveiledning er en ny kommunal helsetjeneste for deg som har en kronisk helseutfordring, er i fare for å utvikle en kronisk sykdom, ønsker å endre levevaner for å forebygge eller begrense sykdommen eller ønsker opplæring for å lære å leve godt med sykdommen.

Helseveiledningstjenesten ble etablert i alle Fosen-kommuner i forbindelse med et prosjekt innen rehabilitering. Målet med prosjektet er å finne en god og helhetlig måte å følge opp mennesker med helsemessige utfordringer.

Helseveiledning innebærer tett samarbeid mellom brukeren selv, fastlege, helseveileder og ev. spesialisthelsetjenesten og har fokus på egenmestring. Fastlegen har ansvar for medisinsk oppfølging. Helseveilederen samarbeider med fastlegen din.

Tjenesten er gratis.

Helseveilederen kan bidra med rådgiving, veiledning og oppfølging i forbindelse med din helseutfordring, endring av levevaner eller planlegging av din rehabilitering i hjemkommunen.

Hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet, kan det være fastlege eller spesialisthelsetjeneste som henviser til veiledningstjenesten eller du kan selv ta kontakt med helseveilederen.