Ønsker innspill til arbeid for veteraner og deres familier

Spørreskjema er tilgjengelig fram til 12. april. Vi ønsker svar fra veteraner, veteraners familier, andre nære pårørende og alle som er motivert for å delta i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats for Norge i andre land.

Trykk her for å komme til spørreskjemaet

Fosen-kommunene jobber nå med å revidere vår eksisterende veteranplan. En kommunal veteranplan skal bidra til å etablere og gjennomføre en systematisk oppfølging av veteraner og deres familier. Både før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge. I tillegg skal planen gi heder og anerkjennelse til alle veteraner.

En veteran defineres som “en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren”. Det er per i dag mange veteraner på Fosen.

Alle innspill er nyttige

Vi ønsker nå innspill på hvordan kommunene kan tilrettelegge best mulig, med tanke på å anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene våre på Fosen. Det er derfor flott hvis så mange som mulig i målgruppen svarer. NB: Alle svarene er anonyme, slik at ingen vet hvem som sender inn svar. Det blir heller ikke spurt etter helseopplysninger i skjemaet.

Det tar cirka 5-6 minutter å besvare spørsmålene. Frist for å svare er 12. april 2023.

Takk for at du bidrar!