Nettbasert behandling

Rask psykisk helsehjelp kan nå tilby assistert selvhjelp. Dette er nettbasert behandling kombinert med samtaler. Det finnes programmer for mestring av angst, depresjon, søvn, stress/belastninger, bekymringer og perfeksjonisme, samt et program for å få bedre selvfølelse. 

For mer informasjon om assistert selvhjelp, trykk her.
For kontaktinformasjon Rask psykisk helsehjelp, se her.