Nå kan det søkes på desentralisert sykepleierutdanning

Nord universitet tilbyr nå et 4-årig nett- og samlingsbasert studie i sykepleie. Fosen er en av regionene som studie retter seg mot. Ønsker du mer informasjon om opptakskrav og gjennomføring se her.