Nå er det mulig å booke kurs hos Fosen Ferdighetslab

Kravene til akuttmedisinsk kunnskap i kommunene blir større på grunn av dårligere pasienter med komplekse problemstillinger, avansert behandling, lite sykepleiedekning og avstand til sykehus. Dette har bidratt til at Ferdighetslab Fosen sine ulike tilbud om ferdighetstrening er ettertraktet i kommunene.

 

Dette kan Fosen Ferdighetslab tilby:

  • → Systemundervisning i ABCDE og ISBAR

  • → Ferdighetstrening i HHLR (Hjerte-lungeredning med hjertestarter for helsepersonell) og AHLR (Avansert hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter og medikamenter)

  • → Ferdighetstrening i kateterbruk: CVK, Hickman, PICC line og veneport.

  • → Ferdighetstrening i PVK og blodprøvetaking.

  • → ProAct og NEWS

 

Trykk her for mer informasjon om booking og ledige tidspunkt