Måneds ansattportrett

Vi ønsker å vise bredden av de dyktige ansatte som jobber i de ulike tjenestene underlagt Fosen Helse, hver måned kommer et ansattportrett der vi blir litt bedre kjent med de ulike profesjonene og menneskene som jobber i Fosen Helse. Første kvinne ut er Kristin Dahl! 

Navn 
Kristin Dahl 

Jobber som 
Fysioterapeut ved Fosen DMS, sengeposten 

Hva går jobben din ut på?
Rehabilitering for pasienter innlagt på Fosen DMS, både pasienter innenfor ortopedi og med medisinske diagnoser. Jobben består av bistå pasienter med å gjenvinne tapt funksjon, og å redusere smerter gjennom ikke-medikamentell smertelindring. En viktig del av jobben er å styrke pasientenes kunnskap om egen tilstand, og forståelse for eget sykdomsforløp i tillegg til opptrening.  

Hva er det beste med jobben din?
Gleden og takknemligheten pasienten viser når de gjenvinner egen funksjon, og når de oppnår lindring av smerter. 

Hva ønsker du å belyse om fysioterapeut yrket, som noen kanskje ikke vet? 
Fysioterapeut yrket består ikke bare av å diagnostisere på klinikker. Vi jobber videre med rehabilitering innenfor for en bred medisinsk gruppe. Fysioterapi kan være et aktuelt tiltak i alle deler av livsforløpet, uavhengig av hvilken form man er i. Vi jobber blant annet med pasienter i palliativ setting, da er hovedmålet å gi økt livskvalitet i livets siste fase.

Hva er det beste med å bo og jobbe på Fosen? 
Det er at naturen er så tilgjengelig! Det er også muligheter for å forflytte seg kjapt grunnet lite kø og korte avstander mellom bosted, jobb, barnehage og kultur- og fritidstilbud.