Ledig stilling som audiograf med arbeidssted Ørland

Ledig stilling som audiograf med arbeidssted Ørland. Enheten er faglig organisert under Øre-nese-halsavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim og bemannes med ØNH-lege og 1,5 audiografstillinger.

For mer informasjon om stillingen, trykk her.