Kvalifisering til helsefagarbeider – kurs for praksiskandidater

Kurset holdes i regi av ressurssentrene ved Fosen VGS, Johan Bojer VGS og Åfjord VGS. Ressurssentrene har gjort en god kartlegging og saksbehandling, alle som deltar på kurset har rett til gratis opplæring.

Kandidatene skal gjennom skriftlig eksamen på vg 3-nivå, vise kunnskaper innenfor hele opplæringsløpet, det vil si læreplaner også for vg1 og vg2.

Etter bestått eksamen i teori, kan kandidaten melde seg opp til fagprøve når tilstrekkelig praksisdokumentasjon foreligger. Eksamen avholdes i November.

Det er anbefalt tett kontakt med arbeidsgiver hele veien fra teorikurs til fagprøven.

Bildet er tatt fra 2. samling som ble holdt ved Johan Bojer VGS 06.06.23, hvor Fosen Helse IKS spanderte lunsj