Kliniske ernæringsfysiologer møtes i Oslo

Fosen helse IKS har i tre år fått innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet for å utvikle en modell for hvordan kommunene kan rekruttere og beholde klinisk ernæringsfysiolog for å styrke omsorgstjenestene på Fosen.

Helsedirektoratet inviterte 30-31. oktober alle ni tilskuddsmottakere til erfaringsutveksling i Oslo.
Møtet mellom kliniske ernæringsfysiologer, prosjektledere og prosjekteiere fra andre kommuner var svært givende. Fosen-modellen hvor klinisk ernæringsfysiologs ressurs deles mellom tre kommuner fikk svært gode tilbakemeldinger.

Kliniske ernæringsfysiologer, prosjekteiere og prosjektledere ved de ulike kommunene som er en del av tilskuddsordningen.

 

Klinisk ernæringsfysiolog ved Fosen Helse, Dorthe Bruun i møte med kliniske ernæringsfysiologer ved Tromsø og Drammen.