Klinisk ernæringsfysiolog

01.02.22 startet Dorthe E. R. Brunn i en 4-årig prosjektstilling som klinisk ernæringsfysiolog i Fosen Helse IKS. Prosjektet er kalt «Modellutvikling klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for helse- og omsorgstjenesten på Fosen». Første del av prosjektet (2021-2023) skal ha hovedfokus på kvalitetsreformen til Helsedirektoratet: «Leve hele livet», der man blant annet ønsker å forebygge underernæring hos eldre. Her er systematisk ernæringsarbeid og kompetansehevning innen ernæring for ansatte sentralt. Klinisk ernæringsfysiolog skal da være en rådgivende ressurs for ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester. I andre del av prosjektet (2024-2025) skal fokus omfatte alle helse- og omsorgstjenester i kommunene, samt. barnehager og skoler. Det å danne gode kostholdsvaner fra barndommen er viktig for å forhindre livsstilssykdommer og det å ha god helse livet ut.

Dorthe gleder seg til å komme ordentlig i gang med prosjektet, og å bli kjent med Indre Fosen, Ørland og Åfjord!