Fosen har mye å lære av Danmark

København-2017

Helseledere fra Sør- og Nord-Trøndelag deltok i en studietur til København 25.-27. april arrangert av KS. På programmet sto blant annet besøk hos danske  KL (KS’ søsterorganisasjon), Sundhedshus Østerbro og Center for Kræft og Sundhed.

København-regionen og Fosen er ikke sammenlignbare, når vi tenker byens størrelse, befolkningstetthet og avstander, men tenkningen har Fosen mye å lære av. København kommune har et systematisk fokus på pårørende i rehabilitering og på brukermedvirkning  i planlegging av nye tjenester. I stedet for faste brukerutvalg søkes det interesserte innbyggere til å delta i planprosesser (oppgaveutvalg).

På Center for kræft og Sundhed kan man starte et rehabiliteringsløp fra den dag man får konstatert kreft og opptil to år etter endt behandling. Brukeren og kontaktpersonen legger opp sammen et forløp som kan f.eks. inneholde trening, kostveiledning, kurs og individuelle samtaler med fysioterapeut, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, sykepleier og sosialarbeider. Senteret er også et møtested for mennesker i samme situasjon. Funksjoner i et slikt senter kan “adopteres” til et desentralisert tilbud som Fosen har, for eksempel oppsøkende tjenester.

Danskene tenker at en helseorganisasjon og dens grenser ikke er fastsatt, men i kontinuerlig forandring. Helseorganisasjonen må ta i bruk mulighetsrommene som ligger mellom og utenfor de etablerte tjenestene. Eksempler fra København er skolens friminutt, boligstrøk mm.

For mer informasjon se nettsidene: