Felles markering ved Nidaros domkirke og Erkebispegaarden på frigjørings- og veterandagen 8. mai.

I anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai ble det i samarbeid mellom Indre Fosen kommune, Osen kommune, Ørland kommune, Åfjord kommune og Ørland flystasjon arrangert en felles busstransport fra Fosen til veteranmarkeringen i Nidaros domkirke i regi av blant annet Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
 
Busstransporten til og fra markeringen var gratis for veteranene på Fosen, og transporten ble dekket av Forsvaret. På bussturen var det veteraner og pårørende fra både Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Videre deltok også ordfører ved Indre Fosen Oskar Småvik, ordfører ved Osen Håvard Strand, ordfører ved Ørland Hallgeir Grøntvedt og varaordfører ved Åfjord Kaja Hovde Bye på arrangementet.
 
En av veteranene som deltok fra Fosen, var Bjørn Ågren bosatt i Ørland kommune. Han mottok kommune- og fylkesnål for første gang siden han tjenestegjorde internasjonalt i Gaza under sin førstegangstjeneste i 1960. Han hadde med seg sin kone Lillian Ågren på markeringen. De opplevde turen som svært minneverdig, med en flott og høytidelig seremoni i Nidarosdomkirke, etterfulgt av god mat og drikke i Erkebispegården.
 
Både deltakende veteraner, pårørende og ordførere enses om å gjenta suksessen neste år med en felles og høytidelig markering ved Nidaros domkirke på frigjørings- og veterandagen. Neste år blir en ekstra spesiell markering, da det er 80 år siden frigjøringen 8. mai 1945. Det håpes å se kjente og nye veteraner, og det oppfordres til å følge med på kommunene sine nettsider for nærmere informasjon i forkant.
 
Takk for et fint samarbeid mellom kommunene på Fosen, og forsvaret til beste for våre veteraner.