Etablering av dialysesatellitt ved Fosen DMS

St. Olavs hospital skal i samarbeid med Fosen helse IKS etablere dialysesatellitt ved Fosen DMS på Brekstad i løpet av høsten 2021. I den forbindelse søker vi tre sykepleiere i faste stillinger. For mer informasjon om stilling trykk her.