En mer effektiv hørselsomsorg – nytt prosjekt i Fosen Helse

Andelen av mennesker med hørselshemming har økt. Dette er sannsynlig relatert blant annet til at befolkningen generelt blir eldre. I distriktene kan dette merkes ekstra godt da andel eldre i forhold til yngre er større her enn i byene.

Tilpasning og oppfølging av pasienter med behov for hørselshjelpemidler har blitt en flaskehals i helseomsorgen og tilbudet har blitt mer sentralisert i det siste. Fosen Helse IKS skal delta i et prosjekt hvor vi vil utvikle forslag til en mer effektiv tjenestemodell for samhandling og oppgave­fordeling mellom ØNH-spesialist sentralt og fastlege ute i distriktet, i tillegg audiograf, ved bruk av ny teknologi som videokommunikasjon og video-otoskopi.

Dette vil spare reisebelastning for den hørselshemmede, og det vil også effektivisere ØNH-legens arbeid. Dette vil kunne bety en betraktelig forbedring av situasjonen for hørselshemmede ute i distriktet.

Prosjektet skal starte opp våren 2020 og er et samarbeid mellom St. Olavs hospital via Fosen DMS og Sintef.

Prosjektleder er Ellen Jaatun – ØNH-lege ved spesialistpoliklinikken Fosen