Barn og unges psykiske helse ett år inn i pandemien – en oppdatering fra Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Covid-19 pandemien har tydeliggjort og forsterket de svakhetene som allerede var i systemet. På tvers av tjenestene får UKOM rapportert at barn og unge har det vanskelig og at det er et stort trykk i tjenestene. Generelt er bildet at alvorlighetsgraden har økt og de hjelpetrengende er yngre enn før pandemien. Dette rapporteres fra både spesialisthelsetjenesten, PPT, barnevernstjenester, skolehelsetjenester og helsestasjoner rundt om i Norge.

Se mer https://www.ukom.no/forside/nyheter/barn-og-unges-psykiske-helse-ett-aar-inn-i-pandemien/