Audiograf spesialistpoliklinikken – endret drift

Endret drift av service-dag for audiograf ved Spesialistpoliklinikken, Fosen DMS.

På grunn av coronasituasjonen er servicetilbudet for høreapparat dessverre redusert. Dette gjelder alle onsdager mellom kl. 08.30 – kl. 11.30.
Vi ønsker å ha færrest mulig mennesker samlet på venterommet samtidig, og tilstreber å følge retningslinjene fra FHI.
Pasientene bes ringe til poliklinikken for timebestilling av service, og ikke møte opp uten avtale.

Ring: 72514116 for timebestilling av service-time.

Generell oppfordring til alle pasienter:
Følg retningslinjer fra FHI ang håndhygiene. Sprit hendene når du kommer inn til oss. Hold anbefalt avstand ved opphold i venterom. Ikke møt til timer ved tegn til luftveissymptomer som hoste og tungpusthet, eller ved feber og akutt tap av smaks- og luktesans.

Har du slike symptomer, ring på forhånd og snakk med sykepleier.

Spesialistpoliklinikken, Fosen DMS
St.Olavs Hospital