Ansatte ved legevakta i Fosen har styrket sine kunnskaper i akuttmedisin

Leger i legevakt og annet helsepersonell som bistår i legevaktsarbeidet på Fosen, har deltatt på kurs i akuttmedisin denne høsten.

I henhold til nasjonale bestemmelser skal leger og helsepersonell i legevakt ha gjennomført to obligatoriske kurs innen 01.05.20:

  • Kurs i Akuttmedisin
  • Kurs i volds- og overgrep

 

Kurset i akuttmedisin består av to deler – et teoretisk kurs (nettkurs) og en praktisk del. Kurs i volds- og overgrepshåndtering består av bare et teoretisk kurs (nettkurs).

På Fosen har leger, sykepleiere og helsesekretærer fullført sin praktiske opplæring i høst. 54 helsearbeidere i kommunene Åfjord, Bjugn og Ørland hadde sine 3 dager med praktisk gjennomføring på Ørland og 36 helsearbeidere fra Leksvik og Rissa gjennomførte sin del i Rissa.

RS Sjøredningsskolen har hatt ansvaret for gjennomføring av det praktiske kurset med følgende læringsmål:

  • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander.
  • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer, og skal kjenne til når disse skal brukes.
  • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter.
  • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
  • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner.

Det var stor aktivitet og god innlevelse fra kursdeltakerne som ga tilbakemelding om stort læringsutbytte etter kurset. Tilbakemeldingene fra kursansvarlig var også positive. De karakteriserte kunnskapsnivået hos legevaktpersonellet vårt jevnt fordelt og faktisk over landsgjennomsnittet i forhold til deres erfaring.

Dette gir oss en trygghet for at innbyggerne på Fosen vil oppleve en god og forsvarlig håndtering ved akutte livstruende situasjoner.

Fosen Helse IKS har stått som arrangør, bistått med søknad om tilskudd til Helsedirektoratet, påmeldinger, koordinering og tilrettelegging.