Alle kommunepsykologene ved Fosen Helse har oppnådd psykologspesialist godkjenning

Alle kommunepsykologene ved Fosen Helse IKS har nå oppnådd psykologspesialisering. Ellen Tønnessen og Siri Nordtvedt har nå oppnådd godkjenning som psykologspesialister i Samfunns- og allmennpsykologi. Siri Nordtvedt har fra tidligere også spesialisering i klinisk voksen, som er den psykologspesialiseringen som John Arne Lein har. 

Fosen Helse er takknemlig for å ha så kompetente kommunepsykologer med på laget.  

Fra venstre: John Arne Lein, Ellen Tønnessen og Siri Nordtvedt