Stipendstillinger for sykepleierstudenter

For at kommunene skal kunne yte likeverdige helse- og omsorgstjenester i årene som kommer, må kommunene være i stand til å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse. Kommunene – Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner – satser på felles strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere på Fosen.  

I den forbindelse lyses det ut 6 stipendstillinger fordelt på de 3 kommunene.
Selve stipendet utbetales av Fosen Helse IKS.

 1. Stipendstilling på kr. 75 000
  Kr. 50 000 i stipend ved signering av en avtale med kommunen – forplikte seg til å jobbe hver 3. helg og 75 % av sommeren under studiet.
  Kr. 25 000 i stipend og 100 % fast stilling med minstelønn tilsvarende 4 år på stige ved fullført studie og oppnådd offentlig godkjenning.
  2 års bindingstid.

 2. Stipendstilling på kr 50 000
  Forplikter ikke til å jobbe under studiet.
  Kr. 50 000 i stipend ved signering av en avtale med kommunen for 100 % fast stilling med minstelønn tilsvarende 4 år på stige ved fullført studie og oppnådd offentlig godkjenning.
  2 års bindingstid


Arbeidsgivere:
  Indre Fosen kommune – Åfjord Kommune – Ørland kommune
Stillingstittel:    Stipendstilling for sykepleierstudent
Søknadsfrist:    15. mars

Meld din interesse ved å sende skriftlig søknad pr epost til postmottak@fosen-helse.no          

Eventuelle spørsmål kan rettes til Karita Lysvand – mob 995 87 318