Prosjektstilling for ledelse av strategiske satsninger i Fosen Helse IKS – søknadsfrist 31. august

Fosen Helse lyser ut en 3-årig prosjektlederstilling med mulighet for fast tilsetting. Prosjektlederen skal drive utviklingsprosjekter iht. vedtatte mål og strategier for Fosen Helse. Stillingen vil være en del av selskapets ledergruppe. Selskapet skal være synlig og tilstede i eierkommunene

Fosen Helse interkommunalt selskap er en samarbeidsorganisasjon som eies av fem kommuner. Fra 2020 vil disse bli til tre: Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Til sammen har kommunene ca. 25.000 innbyggere.

Fosen Helse IKS tilbyr interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester, og er eierkommunenes lokomotiv for utvikling. Fosen Helse har et godt samarbeid med St. Olavs hospital, NTNU, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, og kommuner i Midt­Norge.

Fosen som region er i stor vekst. Det er gode vegforbindelser mellom kommunene på Fosen, et godt utbygd samferdselstilbud mellom Trondheim og Fosen, og en flyforbindelse til Oslo med 2 daglige avganger.  Fosen har også satset på digital kommunikasjon og har blant annet egen nettportal for kompetanseutvikling.


KRAV:
•  Relevant utdanning på universitets-  eller høgskolenivå
•  Relevant erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
•  God forståelse for rolle i en politisk styrt  samarbeidsorganisasjon
•  Lagspill som arbeidsstil
•  Prosjektlederen vil ha mye kontakt med  kommuner og samarbeidspartnere.
•  Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet.
•  Gode språkferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

PERSONLIGE EGENSKAPER:
•  God på kommunikasjon og samhandling
•  Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne
•  Fleksibel og endringsorientert
•  Tillitsskapende og høy integritet

VI KAN TILBY:
•  Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
•  Leasingbil til disposisjon for ansatte
•  Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
•  Kommunal pensjons- og forsikringsordning
•  Hjelp til å skaffe bolig og dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
•  God barnehagedekning

Nærmere opplysninger om  stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Leena Stenkløv,  mobil 913 33 208.  Søknad sendes til: leena.stenklov@fosen-helse.no

SØKNADSFRIST: 31. august 2019