Ny medarbeider i Fosen Helse IKS

Eirik Aronsen er tilsatt i en 3-årig prosjektlederstilling i Fosen Helse IKS. Han startet i stillingen sin 1. januar i år. Eirik kommer fra en stilling i Direktoratet for e-helse og bor med sin familie på Brekstad.

Eirik skal ha ansvar for utviklingsprosjekter i henhold til vedtatte mål og strategier i Fosen Helse IKS. Arbeidet innebærer i stor grad samhandling med eierkommunene og våre eksterne samarbeidspartnere.

Vi ønsker Eirik Aronsen veldig velkommen til Fosen Helse IKS.