fosen-helse logo facebookØnsker du å melde deg som tilkallingsvikar? Vi tar imot søknader hele året. Den som ønsker å være vikar må i noen tilfeller måtte stille på kort varsel, andre ganger vil du bli kontaktet i god tid på forhånd. Vikarbehovet kan også strekke seg over lengre perioder hvor du blir satt inn i turnus.

Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Oppgi minst to referanser fra tidligere arbeidsforhold. Du registreres da i vår database og blir kontaktet ved behov.

Fosen DMS
Send søknad til

susann.hansen@orland.kommune.no
Mer info om Fosen DMS her.

Fosen Helse IKS
Send søknad til

berit.wiklund@orland.kommune.no
berit.wiklund@fosen-helse.no
Mer info om Fosen Helse her.

 

Sist oppdatert: 27.01.2017