P1000352Avdeling for øyeblikkelig hjelp,
etterbehandling og spesialisert rehabilitering

Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering er en enhet for utredning, observasjon, behandling og spesialistrehabilitering før eller etter en sykehusinnleggelse, eller et fullverdig alternativ til sykehusinnleggelse. Avdelingen har egen fysio- og ergoterapeut.

Avdelingen har som mål å bidra til økt livskvalitet og bedre helse hos pasienten, og arbeider for at befolkningen i Fosen føler nærhet og trygghet til de tjenestene vi yter. Vår visjon er: “Bedre tjenester gjennom samarbeid – rett pasient på rett sted til rett tid”. Det er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge HF, St. Olavs Hospital HF (Trondheim og Orkdal) og 6 Fosen-kommuner.

Avdelingen har:
3 plasser for øyeblikkelig hjelp.

6 plasser for medisinsk etterbehandling.
4 plasser for  rehabilitering.

Kontaktinformasjon:

Døgnbemannet vakttelefon: 725 14 164 / 725 14 166
Besøksadresse: Skolegata 9, 7130 Brekstad
Postadresse: Fosen Helse IKS, Postboks 401, 7129 Brekstad
Klikk her for å finne kart over Ørland.
Klikk her for tips til hvordan du kommer deg til og fra Ørland.

 

Sist oppdatert: 17.01.2017