Informasjon om tjenesten
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som er over 16 år, og som sliter med lette til moderate angst- og/eller depresjonsproblemer, og eventuelt med søvnproblemer. Behandlingen består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs. Tilbudet er gratis. Vi er en tjeneste for innbyggere i Åfjord, Ørland, Bugn og Roan. For veteraner, forsvarsansatte og deres familier kan vi gjennom samarbeid med Forsvaret tilby hjelp uavhengig av bostedskommune. Vi har kontorlokaler i Åfjord, Bjugn og Ørland. Vi kan også tilby telefonkonsultasjoner. Ta kontakt, det trengs ikke henvisning fra lege.

Fra venstre: Hanne Håbrekke, Trond Rune Forfot, Hanne Drøyvollsmo og John Arne Lein.

Fra venstre: Hanne Håbrekke, Trond Rune Forfot, Hanne Drøyvollsmo og John Arne Lein.

Våre kontorlokaler
Åfjord: Familiesenteret, 1. etg.
– Bjugn: Helsesenteret, sokkeletg.
– Ørlandet: Ørland medisinske senter, 2. etg. inngang A

Kontaktinformasjon Rask psykisk helsehjelp

Hanne Drøyvollsmo
Prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp
Mobil: 979 69 620
E-mail: rph@bjugn.kommune.no
hanne.droyvollsmo@bjugn.kommune.no


Sist oppdatert: 20.01.2017