Rask Psykisk Helsehjelp på Fosen presenterte seg i Trondheim på en samling i desember.

Vi har valgt interkommunalt samarbeid for å kunne gi alle innbyggerne i de ulike kommunene et godt tjenestetilbud. Samarbeidet skaper et robust fagmiljø der det er attraktivt å jobbe.

Seks kommuner – 24 000 innbyggere
Det sier Berit Wiklund, daglig leder for Fosen Helse Interkommunalt Selskap (IKS). Selskapet eies av seks kommuner på Fosen.

-Fosen Helse IKS drifter både somatiske og psykiske helsetjenester til en befolkning på til sammen drøyt 24 000, forteller Wiklund.

Fra prosjekt til fast tilbud
Fosen  Helse IKS har et bredt tjenestetilbud,  hvor det inngår både interkommunale helsetjenester og desentralisert spesialisthelsetjeneste. Tilbudene arbeider i så stor grad som mulig oppsøkende .

-Brukerne er så fornøyd og resultatene så gode at kommunene har bestemt seg for å videreføre kommunepsykologstillingen og Rask psykisk helsehjelp for egne midler etter at prosjektperioden med statlig støtte er over, sier en stolt daglig leder.

Prosjektmedarbeidere har ført statistikk fra oppstart. De har blant annet sett på symptomtrykk og i hvilken grad folk kommer seg ut i arbeid eller annen aktivitet, for å måle effekten av tilbudene.

-Jeg føler at vi har lykkes godt, og at vi har nådd hovedmålgruppen med lettere til moderate lidelser, sier prosjektleder Hanne Renolen i Rask Psykisk helsehjelp Fosen.

Alle føler «eierskap»Berit WBeritiklund mener noe av nøkkelen til at kommunene er så fornøyd er at IKS er et selskap der alle kommunene legger inn penger i en «felles pott».

-Vi har valgt et interkommunalt selskap for å skape eierskap i kommunene. Det blir både rimeligere og mer robuste tjenester ved å drifte det sånn. Kommunene føler nok at de får mye igjen for det de legger inn av økonomisk innsats, mener Wiklund. 

FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Les mer fra artikkelen i NAPHA her: http://www.napha.no/content/8374/Forst-ute-med-Rask-psykisk-helsehjelp-pa-varig-basisPask