Motivering, trening og kosthold. For deg som er i faresonen eller som allerede har fått Diabetes.
82-l3la0BkWMqgEdsh838ewsfBxvUHAMeiQKLQ459PU,nP2zL0FZTM66r3fIN3CMYYggmstIDKrDUMnRm7f6NfA,nl2uhqbTKcHMgBnkfIjwlXKLEwQmL5Bg3J6MJQ7s13k
Tilbud for frisklivsgrupper for forebygging av Diabetes på Fosen.
Folkehelse Fosen har fått penger fra Helsedirektoratet til å jobbe mer med pasienter med Diabetes, forebygging og ”behandling”.
Vi har satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe til å løse oppdraget.
(se bildet)

 

Vi har kommet fram til følgende tilbud: 
•  Motiverende Intervju for alle deltakere
• Kurs i Bra Mat for bedre helse ( 5 kurskvelder) ,
• Informasjonskvelder og
• Fysisk aktivitet/ trening  lokalt.

Det vil bli tilbud om trening i tre kommuner i først omgang.: Ørland, Åfjord og Leksvik.
Oppstart i Ørland kommune i uke 4.Kommer tilbake til datoer i Åfjord og Leksvik.
Vi ønsker brukere som er i faresonen for å utvikle diabetes og  brukere med diabetes 2,
som er motiverte til livsstilsendring.

Alle deltagere bør ha frisklivsresept/henvisning fra lege. Alle henvisninger går alle til Karin H. Størseth (Ørland, Bjugn, Leksvik, Rissa) Vegard Strøm (Roan, Åfjord)

Er du i faresonen?: Sjekk din diabetesrisiko her!

Kontaktpersoner:
Karin  H. Størseth
, Leder FolkehelseFosen, KontaktpersonKarin.storseth@folkehelsefosen.no
Ann Kristin Storløkken, Fysioterapeut-Motiverende Intervju
Anita Johnsen, Trener  Ørland og Bjugn
Sissel Hyllmark, Diabetessykepleier. Motiverende Intervju for diabetikere og fagperson på infomøter.
Rune Sandø, Kokk, Bra Mat for bedre Helse rune.sando@gmail.com
Vegard Strøm, Fysioterapeut og Leder Frisklivsentralen i ÅfjordVegard.strom@afjord.kommune.no
Linda Strøm Nilssen, Fysioterapeut Leksvik, Grupper for Rissa og Leksvik