Ressurspersoner i kreftomsorg
Er du rammet av kreft og trenger å komme i kontakt med en kreftsykepleier i din kommune? Alle kommunene på Fosen har god kompetanse innen kreftomsorg. Her finner du navn og telefonnummer til den fagpersonen som kan hjelpe deg i din kommune. Du kan komme i kontakt med dem enten via interkommunal kreftkoordinator eller direkte.

Bjugn:
Kreftsykepleier Merike Pallas

Tel.: 948 36 802
E-post: merike.pallas@bjugn.kommune.no

Leksvik:
Kreftsykepleier Hege Ersland

Kontaktes via Leksvik sykehjem: tel.: 74 85 52 19
E-post: hege.ersland@leksvik.kommune.no

Rissa:
Forvaltningskontoret:

Hilde Fissum, tel.: 73 85 29 79
Grete Sommerseth, tel.: 73 85 29 78; 908 40 627
E-post: forvaltningskontor@rissa.kommune.no

Roan:
Leder for koordinerende enhet for voksne, Rita Møllevik

Tel.: 72 51 00 59; 918 43 774
Eller via sykehjem tel.: 72 51 00 50
E-post: rita.mollevik@roan.kommune.no

Ørland:
Kreftsykepleier Heidi Sæther

Tel.: 958 10 691
E-post: heidi.saether@orland.kommune.no

Åfjord:
Kreftsykepleier Liv Kirsti Hårstad

Kontaktes via fagleder i hjemmesykepleien:
Gunnveig Årbogen Ugedal, tel.: 72 53 01 47; 72 53 01 11 eller 902 08 901
E-post: gunnveig.arbogen.ugedal@afjord.kommune.no

Sist oppdatert: 21.03.2017