Daglig leder Leena Stenkløv

Daglig leder Leena Stenkløv

Administrasjon

Leena Stenkløv
Daglig leder for Fosen Helse IKS

Mob 913 33 208
leena.stenklov@fosen-helse.no

Berit G. Wiklund
Driftssjef for Fosen Helse IKS
Tlf 72 51 41 53 / mob 917 66 110
berit.wiklund@orland.kommune.no
berit.wiklund@fosen-helse.no
berit.groeggen.wiklund@stolav.no

Postadresse:
Fosen Helse IKS
Postboks 401
7129 Brekstad

Driftssjef Berit Wiklund

Driftssjef Berit G. Wiklund

Besøksadresse:
Skolegata 9
7130 BREKSTAD

Avdeling for kommunal akutt døgnhjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering/ DMS Sengepost

Susann Hansen
Avdelingsleder

tlf: 72 51 42 11 / mob 469 63 450
susann.hansen@orland.kommune.no

Morten Jensvold
Medisinsk systemansvarlig lege
tlf: 72 51 42 11
morten.jensvold@orland.kommune.no

Kjersti Groven
Ass. avdelingsleder / Fagleder

tlf: 72 51 42 11
kjersti.groven@stolav.no
kjersti.groven@orland.kommune.no

Fosen legevaktsenter

Maris Salumaë
Medisinsk systemansvarlig lege
Tlf 72 51 41 00
maris.salumae@orland.kommune.no

Spesialistpoliklinikk Fosen

Susann Hansen
Avdelingsleder

tlf: 72 51 42 11 / mob 469 63 450
susann.hansen@stolav.no
susann.hansen@orland.kommune.no

Berit G. Wiklund
Driftssjef for Fosen Helse IKS
Tlf 72 51 41 53 / mob 917 66 110
berit.wiklund@orland.kommune.no
berit.wiklund@fosen-helse.no
berit.groeggen.wiklund@stolav.no

Fosen Helsekompetanse

Rita Langvold
Kompetansekoordinator for Fosen helsekompetanse
Tlf 72 51 94 06 / mob 920 49 343
rita.langvold@bjugn.kommune.no

Besøks og postadresse: 7160 Bjugn

Karita Lysvand
Kompetansekoordinator for Fosen helsekompetanse
Tlf 74 85 53 27 / mob 995 87 318
karita.lysvand@leksvik.kommune.no

Rask psykisk helsehjelp

Hanne Renolen
Prosjektleder forRask psykisk helsehjelp
Mob 900 11 380
rph@bjugn.kommune.no
hanne.droyvollsmo@bjugn.kommune.no

Kommunepsykolog

John Arne Lein
john.arne.lein@fosen-helse.no

Kreftkoordinator

Merike Pallas
Prosjektleder / Kreftkoordinator
Mob 948 36 802
merike.pallas@fosen-helse.no

Folkehelse Fosen

Linda Strøm Nilssen
Leder for Folkehelse Fosen
Mob 48 24 49 08
linda.strom.nilssen@fosen-helse.no

Arnfinn Seim
Samfunnsmedisiner / Fagansvarlig for avdeling for Miljøretta helsevern

Eli M. Mælan
Miljøhygieniker / Yrkeshygieniker for Miljøretta helsevern
Tlf22 77 91 96 / Mob. 990 44 047
eli.maelan@folkehelsefosen.no

Forskning og utvikling

Malin Noem Ravn
FoU-koordinator
Mob. 93 02 67 94
malin.noem.ravn@fosen-helse.no

Følge- og beredskapstjeneste jordmor

Solveig Ødemark
Koordinator for Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen
Mob. 958 38 152
solveig.odemark@rissa.kommune.no

Sist oppdatert: 27.01.2017