gravid

Beredskaps- og følgetjeneste med jordmor for gravide og fødende på Fosen

1. Mars 2012 ble det etablert beredskaps- og følgetjeneste med jordmor i kommunene Bjugn og Ørland, Roan, Åfjord og Rissa.

Ved behov for jordmor i forbindelse med svangerskap og fødsel kan vakthavende jordmor kontaktes på
følgende telefonnummer:

 Jordmorvakt Bjugn/Ørland 480 61 100
• Jordmorvakt Roan/Åfjord/Rissa 480 62 200
• Ved akutte situasjoner ring 113
• Legevaktsformidling 72 48 01 00

Jordmor vil vurdere behov for undersøkelse før avreise, transportmetode og behov for følge av jordmor inn til fødeavdeling. Det inngår ikke i beredskaps- og følgetjenestetilbudet planlagte hjemmefødsler.

Dersom jordmor er forhindret fra å svare på telefonen vennligst ring 113 ved akutt behov for hjelp. For andre henvendelser ring fødeavdelingen ved St. Olavs: 72 57 57 77.

Solveig Ødemark
Koordinator for Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen
Mob. 95 83 81 52
E-post:
solveig.odemark@rissa.kommune.no

 

Sist oppdatert: 14.02.2017