mor og barn

På grunn av ferieavvikling sommeren 2016 vil det være døgn uten jordmor i vakt (Følge- og beredskapstjeneste) i kommunene Rissa, Roan, Åfjord, Ørland og Bjugn. Oversikt over hvilke døgn dette gjelder finner dere her.

Denne informasjonen skal være gitt til alle aktuelle gravide i Fosen kommunene.  Informasjonen finnes også på de aktuelle kommunenes hjemmeside samt Fosen Helse IKS sin Web-side. Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital HF er kjent med situasjonen og har også mottatt oppdatert oversikt over døgn/deler av døgn hvor det ikke er jordmor i vakt.

FØLGENDE DØGN VIL DET IKKE VÆRE JORDMORBERDSKAP i KOMMUNENE RISSA, ROAN OG ÅFJORD SOMMEREN 2016:

UKE 28:  lørdag 16/7 kl.15:00 til mandag 18/7 kl.09:00
UKE 29: mandag 18/7 til kl.09:00
Fredag 22/7 kl.0900 til søndag kl.2400
Uke 30: mandag 25/7 kl.00:00 til 27/7 kl.21:00.
Uke 31: mandag 1/8 kl.09:00 til onsdag 3/8 kl.15:00
Uke 32: onsdag 10/8 kl.21:00 til fredag 12/8 kl.09:00

I ovenfor nevnte døgn vil vakt-tlf. 480 62 200 ikke bli besvart. VED AKUTT BEHOV FOR HJELP RING 113.
For andre henvendelser ring Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital HF på tlf.nr 72 57 57 77.  

                                                                                                 

FØLGENDE DØGN VIL DET IKKE VÆRE JORDMORBERDSKAP i KOMMUNENE ØRLAND OG BJUGN SOMMEREN 2016:

Uke 24: 13/6 kl.00:00 til 15:00 og 15/6 kl.21:00 til 16/6 kl.09:00.
Uke 25: 23/6 kl.21:00 til 26/6 kl.24:00.
Uke 26: 27/6 kl.00:00 til 15:00, 28/6 kl.21:00 til 1/7 kl.15:00.
Uke 27: 4/7 kl.09:00 til 6/7 kl.21:00 og 8/7 kl.09:00 til 10/7 kl.24:00.
Uke 28: 11/7 kl.00:00 til 12/7 kl.15:00, 13/7 kl.21:00 til 14/7 kl.09:00
og 15/7 kl.09:00 til 18/7 kl.09:00.
Uke 29: 18/7 til kl.09:00 og 21/7 kl.21:00 til 24/7 kl.24:00.
Uke 30: 25/7 KL.00:00 til 27/7 kl.09:00 og 29/7 kl.15:00 til 31/7 kl.24:00.
Uke 31: 1/8 til kl.09:00 og 3/8 kl.21:00 til 7/8 kl.24:00.
Uke 32: 8/8 til kl.15:00, 9/8 kl.15:00 til 12/8 kl.09:00.
Uke 33: 15/8 kl.09:00 til 17/8 kl.15:00 og 18/8 kl.21:00 til 21/8 kl.24:00.
Uke 34: 22/8 til kl.15:00 og 23/8 kl.21:00 til 24/8 kl.09:00.

I ovenfor nevnte døgn vil vakt-tlf. 480 61 100 ikke bli besvart. VED AKUTT BEHOV FOR HJELP RING 113.
For andre henvendelser ring Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital HF på tlf.nr 72 57 57 77.

Fosen den 09.06. 2016
Solveig K. Ødemark
Koordinator for Følge- og beredskapstjeneste jordmor Fosen