På grunn av ferieavvikling sommeren 2017 vil det dessverre være døgn/deler av døgn uten jordmor i vakt (Følge- og beredskapstjeneste) i kommunene Ørland og Bjugn.                                                                                                                   
Oversikt over hvilke døgn dette gjelder finner dere i dette informasjonsskrivet. Denne informasjonen skal være gitt til alle aktuelle gravide i Fosen kommunene.  Informasjonen finnes også på de aktuelle kommunenes hjemmeside samt Fosen Helse IKS sin Web-side.
Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital HF er kjent med situasjonen og har også mottatt oppdatert oversikt over døgn/deler av døgn hvor det ikke er jordmor i vakt.
Ved behov for jordmor skal en i disse periodene ringe direkte til fødeavdelingen på
tlf.nr. 72 57 57 77.                                               
Hvis akutt behov for hjelp ringer en 113.

FØLGENDE DØGN VIL DET IKKE VÆRE JORDMORBERDSKAP i KOMMUNENE ØRLAND OG BJUGN SOMMEREN 2017:

22.06.17 kl.2100 til 27.06.17 kl.1500
30.06.17 kl.1500 til 03.07.17 kl.1500
05.07.17 kl.2100 til 13.07.17 kl.1500
20.07.17 kl.2100 til 21.07.17 kl.1500
26.07.17 kl.1500 til 28.07.17 kl.1500
01.08.17 kl.1500 til 03.08.17 kl.2100
06.08.17 kl.2100 til 09.08.17 kl.1500
11.08.17 kl.1500 til 14.08.17 kl.1500
16.08.17 kl.1500 til 22.08.17 kl.0900
31.08.17 kl.2100 til 05.09.17 kl.1500
 

Sist oppdatert: 26.06.2017