På grunn av ferieavvikling sommeren 2017 vil det dessverre være døgn/deler av døgn uten jordmor i vakt (Følge- og beredskapstjeneste) i kommunene Rissa, Roan og Åfjord.                                                                                                                   
Oversikt over hvilke døgn dette gjelder finner dere i dette informasjonsskrivet. Denne informasjonen skal være gitt til alle aktuelle gravide i Fosen kommunene.  Informasjonen finnes også på de aktuelle kommunenes hjemmeside samt Fosen Helse IKS sin Web-side.
Fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital HF er kjent med situasjonen og har også mottatt oppdatert oversikt over døgn/deler av døgn hvor det ikke er jordmor i vakt.
Ved behov for jordmor skal en i disse periodene ringe direkte til fødeavdelingen på
tlf.nr. 72 57 57 77.                                               

Hvis akutt behov for hjelp ringer en 113.

FØLGENDE DØGN VIL DET IKKE VÆRE JORDMORBERDSKAP i KOMMUNENE RISSA, ROAN OG ÅFJORD SOMMEREN 2017:
Mandag 3.juli kl.15:00 til  onsdag   5.juli kl.21:00.
Torsdag 13.juli kl.15:00 til  fredag  14.juli kl.15:00

Søndag 16.juli kl.15:00 til mandag 17.juli kl.15:00
Mandag 24.juli kl.09:00 til tirsdag  25.juli kl.21:00.
Fredag 28.juli kl.15:00 til tirsdag 1.august kl.15:00

Sist oppdatert: 26.06.2017