Videokonferanse
Videokonferanse er toveis/flerveiskommunikasjon der deltakerne kan se og høre hverandre samtidig uavhengig av geografiske avstander. Der avstandene er store, slik det er på Fosen, er videokonferanse et nyttig verktøy for å styrke samhandling, kommunikasjon og læring.

Videokonferanseutstyret er gjennom de senere år blitt et sentralt verktøy for et mer effektivt samarbeid og samhandling i det interkommunale nettverket på Fosen.

Det erfares en økning i bruken av videokonferanseutstyret til møter, for å unngå mest mulig spill av tid. Også fra andre etater, spesielt skole og barnehage, opplever vi en økende etterspørsel om bruk av utstyret som et alternativ til reiser til f eks Trondheim.

 

Sist oppdatert:01.02.2017