Medisinskteknisk utstyr Fosen – MTU Fosen
Kommunesektoren ser et stort behov for opplæring i bruk av medisinskteknisk utstyr. Behovet har blitt sterkere etter at kommunene, i henhold til Samhandlingsreformen, skal overta oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten. For å kvalitetssikre god kunnskap og praksis ønsker vi å sertifisere helsepersonell på Fosen til denne type oppgaver.

Myndighetene har lovpålagte krav til faglig forsvarlighet både for arbeidsgiver og helsepersonells yrkesutøvelse. Dette er hjemlet i følgende lover:

Innholdet i kursene er utarbeidet av Solveig Marøy, sykepleier ved Fosen DMS. Innholdet er kvalitetssikret og godkjent av leverandører av utstyret. Målgruppen er sykepleiere og vernepleiere i Fosen-kommunene. Kurset er lukket. For å delta må du fylle inn opplysninger i dette påmeldingsskjema

Kurset består av tre deler hvor du finner ulik gradering hva gjelder læringsnivå. Underveis i kurset er det noen refleksjonsspørsmål, og på slutten av kurset kan du teste dine kunnskaper i en liten test.

 

Sist oppdatert: 17.01.2017