Legemiddelhåndtering
Kommunene har inngått avtale med Norsk Helseinformatikk som eier Legemiddelhåndteringskursene, for å kunne tilby sine ansatte kurs i legemiddelhåndtering. Kommunene bestemmer til enhver tid hvem som skal gjennomføre kurs på kommunes regning. Ansatte står likevel fritt til selv å velge å ta flere kurs og selv ta kostanden. Er det kurs som er svært aktuell for deg, kan du høre med din kommune om det er mulighet for å få dette kurset dekket av din kommune.

Fosen helsekompetanse bistår med prisforhandlinger på vegne av eier-kommunene. Dette gjelder for både nettbaserte kurs og NEL – Norsk elektronisk legehåndbok. I tillegg bidrar Fosen helsekompetanse til at kommunene følger opp sitt ansvar i forhold til Forskrift om legemiddelhåndtering når det gjelder gjennomføring av kurs.

 

Sist oppdatert: 20.01.2017