Diabetes Fosen
Folkehelse Fosen ble etablert i 2010. I tråd med samhandlingsreformens krav og forventninger ble et av satsningsområdene å forebygge diabetes og øke kompetansen innen diabetes.

Som et resultat av dette er det utviklet et e-læringsprogram i Fosen Helsekompetanse, slik at helsearbeidere skal kunne oppnå gode kunnskaper og ferdigheter på en mest mulig effektiv måte. I et samarbeid mellom Folkehelse Fosen, Diabetesforbundet Fosen, lokale helsearbeidere som diabetessykepleier og fotterapeut , Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og Fosen Helsekompetanse, er det utarbeidet et e-læringsprogram i grunnleggende kunnskap om diabetes. Prosjektet er økonomisk støttet av statlige midler og som Fosen Helse IKS har stått for søknaden.

Formålet med kurset er å øke kvalitet og kompetanse innen diabetes, samt bidra til at kommunene setter fokus på forebyggende tiltak.

Målgruppen er alle helsearbeidere. Kurset ligger åpent for alle. Etter gjennomført kurs får deltakerne utstedt kursbevis.

Sist oppdatert: 20.01.2017