E-læring

Fosen helsekompetanse har som mål å formidle og utvikle e-læring-kurs. Flere av prosjektene i regi av Fosen Helse IKS har resultert i blant annet nettbaserte kurs.

Valgte tema i kompetanseportalen tar utgangspunkt i blant annet nasjonale krav og forventninger til kommunene. De mest aktuelle pr dato er:

For øvrig de til enhver tid gjeldende nasjonale mål og føringer

I tillegg til egne utviklete e-læringer formidles allerede eksisterende relevante nettbaserte kurs, blant annet i regi av www.helsekompetanse.no
For mer informasjon om våre e-læringstilbud følg denne lenken: http://fosen.helsekompetanse.no

 

Sist oppdatert: 20.01.2017