Fagnett kreft og lindrende behandling
Gruppen består av kreftsykepleiere og andre fagpersoner som jobber innen kreftomsorgen og lindrende behandling. For sammen å fremme faglig utvikling og forbedre tjenestetilbudet for kreftrammede og andre alvorlig syke.

Motivet er å skape en tett samarbeidende interkommunal faggruppe med bedre kreftomsorg og lindrende behandling som felles mål.

Kontaktperson
Merike Pallas
Interkommunal Kreftkoordinator for Fosen
Mob: 94 83 68 02
Mail: merike.pallas@fosen-helse.no

 

Sist oppdatert: 20.01.2017