Fagnett geriatri
Fagnettet er etablert for helsearbeidere på Fosen med spesiell interesse og ansvar for pasienter innen geriatri. Det er delt opp i to:

  • Geriatri – pr dato spesielt i forbindelse med pilotprosjektet «Geriatri på Fosen og Fjellregionen
  • Demens – en arena for medlemmene i demensteamene på Fosen

Kontaktperson og prosjektkoordinator for «Geriatri på Fosen og Fjellregionen»:
Betty Bikset – Spesialsykepleier i geriatri v/ Avdeling for geriatri St. Olavs Hospital
Åpen telefonkontakt på dagtid Tlf. 72825091 for:

  • avtale videokonferanse for konsultasjoner
  • avtale videokonferanse for å diskutere vanlige problemstillinger

Kontaktperson for fagnett demens:
Barbro Ugedal – Fagleder Institusjonstjeneste, Åfjord Helsesenter
Tlf. 72 53 01 32/98 84 94 81
E-post: barbro.ugedal@afjord.kommune.no

 

Sist oppdatert: 20.01.2017