Fagnett

Fagnett med diskusjonsforum er en elektronisk arena for utveksling av kunnskap og erfaring på tvers av kommunegrensene på en mer effektiv og fleksibel måte. Fagnettet skal bidra til at helsearbeidere innen sitt fagfelt får opplevelsen av å delta i et mer robust fagmiljø som de kan støtte seg til i hverdagen. Fagnettene er adgangsbegrenset og krever registrering og godkjenning for deltakelse.

Er du interessert i et av fagnettene så ta gjerne kontakt med kontaktpersonene for det enkelte fagnettet, eller kontakt våre Kompetansekoordinatorer.

 

Sist oppdatert: 20.01.2017