Fosen Helsekompetanse ble opprettet i 2009 som et fast tilbud gjennom at Fosen-kommunene ble enige om en felles kompetansesatsing for helsepersonell.

En gjennomtenkt kompetansestyring vil bli stadig viktigere i forhold til å øke kommunenes fortrinn som tjenestetilbyder og i forhold til å kunne skaffe og beholde nødvendig arbeidskraft i kommunen i de kommende årene. Fosen Helsekompetanse har som mål å bidra til at målrettet kompetanseutvikling skjer i samsvar med kortsiktige og langsiktige planer for å sikre en fremtidsrettet og planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunenes oppgaver og mål. Gjennom Fosen Helsekompetanses fokus på kompetanseutvikling ønsker vi også å oppnå et større og bredere fokus på kompetanse i et planmessig perspektiv.

Fosen Helsekompetanse er:

  • En felles ressurs for kommunene for å sette fokus på kompetansehevende tiltak
  • En pådriver for at lovpålagte kompetansehevende tiltak blir fulgt opp i kommunene
  • En pådriver for kunnskap- og erfaringsutveksling på tvers av Fosen kommunene

Fosen Helsekompetanse skal:

  • Tilrettelegge for helserelatert kompetansehevende tiltak og erfaringsutveksling mellom kommunene
  • Skape arena for kompetansebygging og erfaringsutveksling.
  • Bidra til felles regional søknad på prosjektmidler innenfor kompetansehevende tiltak
  • Fokusere på videokonferanser som møtearena

fosen-helsekomp-netsideKompetanseportalen:

Fosen Helsekompetanse har utarbeidet egen kompetanseportal. Her får kommunene blant annet tilgang til ulike kurs som de kan gjennomføre i hjemkommunen sin. Utviklingen av kompetanseportalen er i stadig utvikling, og kompetansekoordinatorene ønsker dialog med og bestilling fra kommunene for nye satsingsområder/tema i portalen.

Se Fosen Helsekompetanses egen nettside her: http://fosen.helsekompetanse.no

 

 

Sist oppdatert: 20.01.2017