Sak 16 - 13 Notat felles fagprogram lege og legevaktstjeneste